Warunki i zasady sprzedaży w Sklepie Internetowym Cotec.pet

§ 1. Dane firmy

Właścicielem Sklepu Internetowego Cotec.pet działającego pod adresem http://cotec.pet i Administratorem Danych Osobowych jest: ADOT Sp. z o.o., ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec, NIP: 6443512386 zwany dalej: „Sprzedającym”.

Adres korespondencyjny oraz adres do wysyłania zwrotów i reklamacji: ADOT Sp. z o.o., ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec, adres e-mail: [email protected]

§ 2. Dokonywanie transakcji

Kupujący składając oświadczenie woli o przyjęciu oferty (zamówienie) zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedającym.

Klient może złożyć zamówienie poprzez stronę internetową Cotec.pet lub na adres e-mail: [email protected] Dane kontaktowe sklepu znajdują się na stronie https://cotec.pet/kontakt

Składanie zamówień poprzez stronę internetową Cotec.pet wymaga rejestracji oraz zalogowania do serwisu.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz zgodnie z polityką prywatności i Cookies.

Ceny wyrażone są w PLN lub EUR, DKK, SEK, NOK, CHF, USD, CZK, i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów są wiążące w momencie składania przez Klienta zamówienia. W przypadku, gdy Klientowi przysługuje "Rabat", system może automatycznie (po zalogowaniu Klienta) przeliczyć ceny towarów, zgodnie z wysokością danego rabatu.

Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki, a jeżeli takowe istnieją ich ciężar spoczywa na Kliencie. Koszty wysyłki uzależnione są od łącznej wagi produktów i rodzaju dostawy.

W sklepie Cotec.pet dostępne są następujące formy płatności:

- za pobraniem (przy odbiorze),

- przedpłata przelewem bankowym,

- przedpłata sytemem płatności Tpay,

- przedpłata kartą płatniczą i/lub PayPal.

W przypadku przedpłaty termin zapłaty wynosi 5 dni od momentu złożenia zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu zamówienie może zostać automatycznie anulowane.

Produkty prezentowane w cenach promocyjnych dostępne są do wyczerpania zapasów lub zakończenia promocji.

Płatności elektroniczne są obsługiwane przez:

- spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcina 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

- PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) („firma PayPal”).

§ 3. Realizacja dostawy lub odbiór zamówionych towarów

Zamówiony towar może być dostarczony na adres podany przez Klienta, lub odebrany osobiście pod adresem ADOT Sp. z o.o., ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec. Dostawy do Klienta realizowane są kurierem.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

- w pierwszym dniu roboczym od momentu złożenia zamówienia, w przypadku wybranej płatność przy odbiorze,

- w pierwszym dniu roboczym od momentu zaksięgowania przelewu, w przypadku wybranej przedpłaty przelewem lub kartą płatniczą.

Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od dostępności produktów, podanej w opisie produktu. Termin wysyłki zamówienia, w przypadku dostępności przedmiotu zamówienia w magazynie wynosi do 10 dni roboczych. W przypadku braku dostępności produktu w magazynie termin realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Termin dostępności produktu podany jest w dniach roboczych i liczony jest od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Jeżeli dany produkt nie jest dostępny w zamówionej ilości, sklep Cotec.pet poinformuje o tym Klienta przed upływem terminu dostępności. W przypadku niedostępności produktu czas realizacji może się wydłużyć, lub realizacja może być niemożliwa. Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, wprowadzić zmiany w produktach, lub odstąpić od umowy.

Produkty dostarczane są bez wad, o ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej

§ 4. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

Konsument dokonujący zakupów w Internetowym Sklepie Cotec.pet może bez podania przyczyn odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od dnia wydania rzeczy, zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Prawo to nie przysługuje w przypadku rzeczy nieprefabrykowanych i wykonanych według specyfikacji konsumenta.

Klient może zrezygnować z zamówienia składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się załączniku do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

W przypadku rezygnacji z zakupionego produktu Klient odeśle produkt do sklepu na adres: ADOT Sp. z o.o., ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. W przypadku zwrotu towarów bardzo dużych lub ciężkich o dużej masie lub wymiarach przekraczających gabaryty paczek, koszt zwrotu może być wyższy niż cena standardowej paczki pocztowej.

Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą wymienioną w § 3. pkt. 1.

Do pobrania: FORMULARZ ZWROTU TOWARU

§ 5. Reklamacje

W przypadku reklamacji Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta: ADOT Sp. z o.o., ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec. Biuro czynne: poniedziałek - piątek, w godzinach 8-16, tel. +48 600 994 312, e-mail: [email protected]

W przypadku reklamowania przez Klienta towaru Sklep Cotec.pet rozpatrując reklamację może zażądać dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru do magazynu sklepu mieszczącego się pod adresem: ADOT Sp. z o.o., ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

Sklep Cotec.pet w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

Do pobrania: FORMULARZ REKLAMACYJNY

§ 6. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji zamówień Sklep Cotec.pet będzie się starał rozstrzygać z Klientami polubownie.

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Właściwość sądu regulują stosowne przepisy KC.

Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o procedurach zgłaszania i rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020